mampir dulu...

Written By Agus Mincom on Sunday, July 26, 2009 | Sunday, July 26, 2009

Gambaran keseharian penggunaan transportasi air bagi penduduk lokal di aliran DAS (Daerah Aliran Sungai Barito).

0 komentar: